Aroma & Massageutbildningar

Avancerade utbildningar med lång erfarenhet

Behandling av Människan

Då det gäller den behandling av människans kropp som jag utför gäller det huvudsakligen problem. Problem med rygg, säte, nacke, skulderblad, axlar och ben. Men också nervproblem exempelvis neuralgi (nervsmärta) där jag nått väldigt bra resultat med Trigeminus neuralgi som ger en fruktansvärd huvudvärk, Hortons syndrom är en liknande sjukdom där behandlingen ofta get bra resultat. Även efterbehandling av ortopediska operationer där vissa muskler inte kommer igång efteråt. Något annat som blivit en framgång med behandlingarna är  rygg, nacke och skulderblads problem. Ofta påstår patienten att det är ryggen längst ner som är problemet men det visar sig att 60% är problem med sätesmusklerna (skinkan) som överansträngs vanligen genom ergonomiproblem. En annan stor del i mitt arbete är hållningsproblem som i sin tur genererar muskulära överansträngningar och inflammationer. Jag vill också nämna benproblem, med krypningar, svullnader och så kallad fönstertittarsjuka. Här finns resultat som gör att man nästan blir tårögd.

Som du förstår ger jag väldigt lite vanliga massagebehandlingar. Det enda är underhåll på före detta patienter. Mitt mål är alltid att hitta och åtgärda den verkliga orsaken. Tyvärr finns det ett flertal som behandlar in absurdum. Jag har också en liten nisch som innebär att jag med hjälp av zonterapi har fått barnlösa att bli gravida.

Migrän? En symtom som används mycket slarvigt.

Här kan du få mycket effektiv behandling!

Tyvärr är det många som lider av Migrän. Men vad som är minst lika tråkigt är att så stor del av de med diagnosen Migrän inte har Migrän.

Under åren har jag mött hundratals patienter som fått diagnosen Migrän.

När jag undersökt patienten är det mycket vanligt att jag kommer till en helt annan diagnos. Det rör sig om spänningsvärk, synförändringar, ergonomi på arbetsplatsen, stress som innebär att patienten biter samman käkarna eller trycker upp tungan i gommen under dagtid eller biter och i vissa fall gnisslar tänder under natten. Nästa steg på orsaker är Trigeminusneuralgi, detta är en nervklämning som ger en fruktansvärd huvudverk, vanligen i halva huvudet, med kraftigt tryck bakom ögat. Många upplever att ögat ska tryckas ut. Jag återkommer med mer symptom längre fram under rubriken Trigeminusneuralgi. En annan orsak till kraftig huvudvärk är Hortons syndrom.

Att sjukvården ofta ställer diagnosen Migrän beror på att patienten berättar om sin värk och ofta avslutar med att påtala att han/hon kräks och blir ljud och ljuskänsliga. Detta är i många stycken samma symptom som de flesta kraftiga smärttillstånd ger.

Vi ska se lite närmare på de olika orsakerna till ”kraftig huvudvärk”.

Spänningsvärk, är den vanligaste orsaken till huvudvärk. Spänningsvärk orsakas av just onormalt spända muskler. Att överanstränga muskler går snabbt och man låter muskler arbeta statiskt. Ett exempel som många känner igen är då man pratar om uppdragna axlar. Första symptom är att det bränner på skulderbladens topp, det gör ont att sänka axlarna. Nu har problemen startat, värken går upp i nacken och når slutligen skallbasen. Värken brukar komma varje förmiddag, från skuldrorna och upp i huvudet.

Orsaken är vanligen ett arbete vid skrivbord, uppdragna axlar, huvudet framskjutet (gamnacke). En ännu vanligare orsak är mobil eller paddnacke. Patienten ser på mobil eller padda allt för mycket.

Behandling innebär elektroterapi med Diadynamisk ström och uppföljt av en mycket speciell massage. Även ett antal hemövningar ingår. Dessa övningar är viktiga för att muskeln ska återfå sin normala utseende och funktion.

Trigeminusneuralgi, är en åkomma som är en typ av värk som vanligen ökar över tid och uppträder vanligen i skov. Smärtan brukar hålla sig till ena sidan av ansiktet, in bakom ögat. Trigeminusneuralgi kan ge smärta bakom ögat, i under eller överkäken, eller båda. Vissa drabbas av huggande, mycket kraftig smärta strax ovan örat och många patienter upplever att det rinner kall metall i örat. Även blixtrande smärta i tiningen. Då smärtan blir maximal är det vanligt att patienten kräks.

Orsaken till Trigeminusneuralgi är flera, från nervklämning i nacken till nervklämning i tiningen orsakad av överansträngda käkmuskler. Som tidigare nämnts är vanemässigt och kraftigt bitande en vanlig orsak. En orsak till att smärtan utlöses eller accelererar är AC, air conditioning som blir allt vanligare i både bostäder och bilar.

Även nackmuskler kan utlösa problemen. Vanligt är att man hittar kraftiga ödem (svullnader) i skallbasen.

Behandling.

Många ger upp efter att ha besökt sjukvården. Den enda hjälp man får är värkmedicin eller råd om att gå till tandläkare för att få köpa en bettskena.

Den behandling som jag kan erbjuda innebär som tidigare nämnts behandling med Galvan och Diadynamisk ström, speciell massage och i vissa fall permanentnålar. Permanentnålar är akupunkturnålar, mycket små som man tejpar fast och som patienten bär på sig under flera dygn.

När jag ser tillbaka på mina behandlingar över tid ser jag att procenten lyckade behandlingar är över 89%.

Oförklarig yrsel är ett annat problem som tycks öka men som tur är finns boten nära. Vanligen krävs 2 – 5 behandlingar för att bli av med problemen. Inom sjukvården påstår man till 100% att orsaken till denna typ av yrsel orsakas av en virus på balansnerven. Kanske kan det förekomma men i vilket fall är det otroligt ovanligt. Man kan också fråga sig hur det då kan komma sig att patienten reagerar positivt redan efter första behandlingen samma dag som de varit på vårdcentralen och fått diagnosen, virus.