Aroma & Massageutbildningar

Avancerade utbildningar med lång erfarenhet

Hund.

Vi har ordnat kurser i hundmassage, hundrehab, aktionsproblem hos hunden.

För utom massage omfattar kurserna ingående orsaksdiagnostik. Varför går inte hunden rent? Vissa kurser är uppdatering för redan utbildade hundterapeuter som känner att de måste hämta in mera kunskap för att verkligen kunna göra ett professionellt arbete. Idag har man hund av skäl som tidigare inte var så vanliga. Förr hade man hund för att man skulle ha hund eller så var det hund för jakt.

Idag har de flesta hund beroende på att de har ett intresse av att jobba, träna och tävla med hunden. Detta ställer mycket stora krav på hunden och på det underhåll hunden kräver. Men kraven ställs också på terapeuter som ska klara akuta överansträngningar, bristningar och ledskador. Dessutom är den förebyggande vården mycket, mycket viktig. Att kunna se en aktionsstörning som idag inte får hunden halt, men problemet gör ofta att hunden får stora problem längre fram. I vissa fall kan det innebära att hundens karriär är över.

Med denna bakgrund ställer jag mycket höga krav på eleverna. De ska kunna sin sak!

Vi har nybörjarkurser i hundmassage med påbyggnad till hundterapeut som ska klara underhåll och rehab.

Vi har också uppdatering för terapeuter som arbetar med elektroterapi.

Slutligen vill jag nämna en specialkurs som är en uppdatering om aktionsproblem. Du ska se, konstatera och åtgärda problemen. Du ska också kunna ge träningsråd. Ge råd om hemmabehandling som ska påskynda läkningen.

Med anledning av en ryggskada kommer kursen att genomföras via Zoom vid fyra tillfällen och kommer att omfatta teori, ingående anatomi plus fyra dagar praktik, massage, stretching och viss orsakslära.

Hundmassage grund.  4 dagar + fem Zoom möten. 15,300:- Teorimöten; 16/10, 6/11, 13/11, 20/11, vid behov även 4/12 -2023. Varje möte omfattar en timma. Du kommer att få ett omfattande studiematerial hemskickat. Den praktiska delen som omfattar massage, stretching och viss orsakslära hålles under två helger, totalt fyra dagar.

OBS! Kursen kommer att hållas i små grupper, max sex deltagare.

Hundmassage. Avancerad under våren 2024. 2 dagar 3,250:-

Hundmassage. Avancerad Elektroterapi under våren 2024.  1 dag 3250:-

För mer information skicka e-post info@gshm.se  eller tel. 0703 421340