Aroma & Massageutbildningar

Avancerade utbildningar med lång erfarenhet

Bättre hållning och längre steg.

De allra flesta människor går sakta med korta släpande steg.

Den vanligaste orsaken till korta och släpande steg är att musklerna i sätet, lårens muskler samt musklerna i underbenet vanligen arbetat hårt under livet men inte fått den vård och omsorg de förtjänar.

Vad jag menar är att musklerna inte fått någon massage men framför allt har musklerna inte stretchats. Stretching är den del som är absolut viktigast.

Ett annan problem med att bli äldre är att man ofta får en framåtlutande ställning. Till en början ökar man svanken för att inte gå och se i marken. Vissa, framför allt män, håller händerna på ryggen. Det ger en påtaglig förbättring av hållningen.

Men till slut vinner naturkrafterna. På grund av att kroppen lutar, om än så lite framåt, vill kroppen falla framåt. Nu låter vi muskulaturen som bildar skinkorna bära hela kroppen. Således förhindra att kroppen faller framåt. Detta ger inflammationer i musklernas ursprung högt upp på bäckenet. Många tar fel på smärtan och tror den kommer från ryggen. Nästa steg blir rullator som mycket ofta är fel inställda.

Det jag nämnt ovan är problem som vanligen går att åtgärda kanske inte till 100% alltid men till en mycket bättre livskvalitet. En livskvalitet som innebär ökad rörlighet, längre och stabilare steg samt mindre smärta. Giver vis ger detta en bättre hållning.

Vi ska börja med en liten anatomilektion så du förstår vad vad som ska ske med din kropp.

Om man plockar isär en muskel finner man något som kallas filament. Det finns aktinfilament och myosinfilament. Detta är den mekanism som ger muskeln sin rörelse.

Bilden nedan visar en liten, liten del av en muskel. Du ser också de så kallade Aktin och Myosinfilamenten. Man kan likna det vid att man kör rör i rör. De blå Aktinfilamenten löper utanpå Myosinfilamenten.

När muskeln aktiveras och ska dra sig samman skjuts de gröna Myosinfilamenten djupare in i de blå Aktinfilamenten och muskeln drar sig samman.

Men har man inte stretchat begränsas rörelseförmågan i muskeln. Man säga att filamenten fastnar på halva vägen när muskeln ska dras ut. Detta ger en mycket kort rörelse av muskeln och därmed kort steg.

Denna sida är under byggnad!