Aroma & Massageutbildningar

Avancerade utbildningar med lång erfarenhet

Uppdate elektroterapi

Detta är en uppdatering i elektroterapi. Kursen är ämnad för behandling av människan, hunden och hästen.

Kursen omfattar repetition av elektroterapins grunder, olika strömmar, dess olika utseende och funktion. Vi repeterar hur strömmarnas olika Hz-tal påverkar kroppen.

Behandlingar: Nya, mer effektiva kopplingar, effektivare kombination av olika strömmar. Hur du kan väcka en muskel som blivit inaktiv på grund av felaktig rehab. Vissa stroke patienter kan behöva hjälp med att få fingrar och arm att börja fungera. Hur rensar man SI-leden från ödem på häst och hund. Behandla Trigeminus neuralgi på human, hund och häst. Hur behandlar du ländrygg med ström. Era egna fall och frågor.

Häst håller vi i Kvänum den 4/3 – 2023.

Hund håller vi i Smålandsstenar 5/3 – 2023 och 15/4 – 2023.

Human håller vi i Kvänum den 12/3 – 2023

För mer information och anmälan  inf@gshm.se    Tel. 0703 421340