Aroma & Massageutbildningar

Avancerade utbildningar med lång erfarenhet

Human

Massagekurs i Genuin Svensk Massage

Grundkurs till massageterapeut.

Kursen leder fram till diplomerad massageterapeut.

Under kursen lär du dig ingående anatomi, kroppens inre byggnad och funktioner samt skelett, leder inklusive ligament och muskulatur. Du lär dig viss sjukdomslära och orsaksdiagnostik. Vi använder latinska namn och benämningar på skelett, muskler och leder. Detta för att du ska kunna läsa röntgensvar och utlåtanden från sjukvården osv.

Du lär dig Genuin Svensk Massage, en massageform med enastående resultat då det gäller belastningsskador, träning och idrottsskador samt rehabilitering. Genuin Svensk Massage (GSM) lämpar sig även för avslappning.

Även grundläggande ergonomi och stretching ingår.

Kursen omfattar:

6 lärarledda dagar för huvudsakligen praktisk massage. 25-26/11, 16/12, 21/1-2024, 24-25/2-2024. Heldagar.

10 träffar via Zoom för teoretiska delen. 21-22/10, 4/11, 4/12, 8/1-2024, 15/1-2024, 5/2-2024, 10/2-2024, 12/2-2024. Kvällstid.

Start 21 oktober 2023.

Pris inkl. moms och studiematerial 28,000:-

Läs mer om GSM under fliken GSHM.

Specialkurs – Rehab. terapeut.

Behandlingsformer som ingår:

Speciell massage för bukproblem.
Speciell massage för scapula, nackrosetten.
Bindvävsmassage, främst ben och rygg.
Kontraktionssvar på irreversibel muskel genom yttre påverkan.
Rehabilitering av muskler efter operation.
El manipulering för mobilisering av inaktiv muskel.
Zonterapi plus kroppszoner.
Applicering av permanent nål vid neuralgi och depression .

Omfattning: Orsaksdiagnostik rörande människans inre anatomi.

Mycket detaljerad diagnostisering via anamnes, palpering, zonterapi, och kroppszoner. Även behandling med zonterapi, speciell massage och elektroterapi.
Orsaksdiagnostik rörande människans rörelseapparat.
Mycket detaljerad diagnostisering via anamnes, palpering, rörelsetester. Ingående kontroll av leder och ligament, kontroll av ryggens status beträffande funktion och rörelse. Eventuell nervpåverkan, motorisk och/eller sensibil påverkan från rygg eller andra utsatta delar, exempelvis Gluteusmusklernas påverkan på ischiasnerven. Med hjälp av noggrann palpering ska du uppskatta avstånden mellan taggutskotten. Med detta som underlag ska bedöma  om risk för förändrad diskstatus föreligger eller om det föreligger risk för ödem. Det sista innebär ökad risk för att nerver kläms.
Diagnostisering av eventuella cirkulationsproblem och kramper samt ödem, exempelvis i och omkring sacrum, SI-led och underben. Mycket ingående kontroll och diagnostisering av eventuella störningar i kroppens hållning, rörelse och balans. Med tanke på bäckenets stora påverkan på kroppens hållning måste stor vikt läggas vid undersökning av felställning beträffande lutning, svank, diskbråck, diskbuktning, nervpåverkan och eventuellt tillhörande smärta även beträffande sensibelt och/eller motoriskt bortfall.
Även den motoriska delen av pelvis omfattas. Vanliga problem, främst hos kvinnor men också på skidåkare och ishockeyspelare är piriformis syndrom och inflammatoriskt tillstånd i ljumskregionen, båda problemen är mycket smärtsamma och handikappande. Även knäleden kan vara upphov till kraftig smärta av samma orsak.
Kursen omfattar även diagnostisering och behandling av direkta sjukdomstillstånd. Exempelvis: Huvudvärk som orsakas av muskulära, vasculära problem eller nervpåverkan. Vilken del av huvudet drabbas, kan orsaken vara muskulär och då vilka muskler, ursprung eller fäste. Eventuell inflammation, vad är orsaken, hur har problemet uppstått och hur åtgärdar du problemet. Du ska också ge ingående ”gå hemläxa” för att påskynda rehabiliteringen samt förändringar i patientens allmänna miljö, arbetssituation och fritid för att ge ett tillfrisknande som blir bestående.
Då det gäller huvudvärk kommer jag att belysa ytterligare ett antal typer av huvudvärk. Hur man ställer diagnos, hur man behandlar, orsaken till problemet och hur ska patienten leva. Även flera nervrelaterade orsaker till huvudvärk kommer vi också att gå igenom. Även upptäckt och behandling av sinusit.
Kursen omfattar mycket ingående diagnostisering och behandling av scapula och nackens muskulatur som ofta inflammeras på grund av statisk belastning. Du ska också avgöra skadans förlopp både beträffande tid och utveckling, eventuell ärrbildning efter överansträngning och inflammation. Dessa kunskaper ger dig möjligheter att framgångsrikt behandla ett flertal så kallade belastningsskador.
Förklara för patienten, vad är en inflammation, varför uppstått problemet, hur den förlöper och behandlas. Du ska också lära dig att på ett lätt förståligt sätt kunna förklara hur patienten ska undvika att problemen återuppstår.
Scapulas muskulatur som är intimt förknippad med axeln genom smärta, handikapp och vidare problem med somnande fingrar. Även här krävs ingående förklaring för att patienten ska kunna hjälpa till med tillfrisknandet. Här är epiconylit en vanligt förekommande förlängning.
Ryggproblem såsom diskbuktning eller brock även kotkompression. Problem i regionen är vanligen irreversibla utan adekvat behandling. Här gäller att du som terapeut kan avgöra vad du kan hjälpa patienten med. Du får inte behandla för behandlingens skull. Då det gäller Pelvis gäller att terapeuten verkligen förstår och kan förklara orsaken till exempelvis ischias.
Då det gäller ben och fötter krävs mycket palpering testning för att konstatera trolig meniskskada, ligaments problem, problem med gåsfoten, mm.
Vidare gäller största noggrannhet vid palpering av underben beträffande ödem och bindvävsstatus. Här ingår även kontroll och behandling av Hb värde.
Foten kräver stor palperingsförmåga och förmåga att se kopplingen till behov av pelott och andra hjälpmedel för exempelvis brännande häl, punkterade fettkuddar, hälsporre, mm. Även kontroll av benlängd ingår.
Stretching och ergonomi.
Stretching är en mycket viktig del i rehabiliteringen. Den stretching som du lär dig på kursen bygger helt på rehabilitering. Mycket är rörelse som är direkt knutna till rehabilitering och träning för att patienten snabbast möjligt ska återfå normal funktion i rörelseapparaten.
Hjälpmedel, du ska också kunna ge råd och anvisningar om hur patienten på ett effektivare sätt ska använda exempelvis kryckor eller rullator.
 Kursen omfattar även ergonomi.
Ergonomi ska vara ett stöd för dig i ditt arbete med att ställa diagnos och i arbetet att med att förhindra att skador uppstår. Tanken med denna del av kursen är att du ska kunna göra arbetsplatsbesiktning beträffande ergonomi och arbetsskador.
Ergonomi är inte knuten till någon speciell yrkeskategori utan går att applicera på både arbetsmiljö och hemmiljö.
Förkunskaper:  Som deltagare i kursen krävs att du har kunskaper människans inre anatomi då en stor del av kursen handlar om att se samspel mellan olika organ och organfunktioner även dess samverkande styrning av funktioner utifrån neurologisk påverkan.
Deltagaren ska inneha kunskaper om människan skelett, muskulatur, ligament och leder. Även kunskaper beträffande rörelseapparatens styr och reglerfunktioner önskvärda.

Kursen omfattar:

6 lärarledda dagar för huvudsakligen praktisk massage.

10 träffar via Zoom för teoretiska delen.

Start:  4 november 2023.

Pris inkl. moms och studiematerial 29,000:-

Anmälan till E-post info@gshm.se
För mer information ring telefon  0703 421340