Aroma & Massageutbildningar

Avancerade utbildningar med lång erfarenhet

GSHM

Vad är GSHM/GSM? Det är en mycket speciell massageform som bygger på tanken om att det finns vissa grundläggande omständigheter som måste uppnås för att kroppen ska tillfriskna. Om man ser på vad en djup massage uppnår i vävnaden. GSM som står för ”Genuin Svensk Massage”. GSHM har samma betydelse men här har jag lagt till ett H på grund av att massagen används på human, häst och hund. Nu kan man direkt avgöra om det är en massage som är avsedd för human, häst eller hund.

Med anledning av att det inte fanns någon fungerande massage för varken häst eller hund skapade jag GSHM. En massage som fungerat mycket bra.

För att massagen ska ge förväntat resultat krävs att man som massör uppnår de tre grunderna för att få kroppen att svara. Först handlar det om att provocera vävnaden vilket kraftigt ökar genomblödningen. Nu startar en så kallad vasodilation som innebär att blodkärlens glatta muskulatur slappnar av och blodkärlen vidgas och genomblödningen ökar. Nu kan eventuell svullnad försvinna ut ur kroppen. Det andra momentet handlar om att fånga muskler med handflatan och töja muskeln tvärs. Det innebär att musklerna töjs och eventuell läkning kan starta omgående. Det sista momentet innebär mekaniskt dränage som påskyndar transporten av slagg och överflödig vävnadsvätska ut ur kroppen. Tänk på att människan, hästen och hunden är muskulärt identiska. Så massagen fungerar lika bra på människan, hästen och hunden.